سه فناوری تأثیرگذار ارتباطات بر کسب‌وکارها در ۲۰۱۸

مقدمه: در مطلب کوتاهی که خواهید خواند لزوم همگام شدنِ به‌موقع  شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک  و بزرگ  با  فناوری‌های  در حال پیشرفت ارتباطات در سال ۲۰۱۸ را با تأکید بر لزوم داشتن و ارتقاء فرهنگ فناوری ارتباطات؛ شرح می‌دهیم. رشد سه فناوری ارتباطات در سال ۲۰۱۸ در روزگار ما شرکت‌ها و کسب و…

تضمین سطح خدمات یا SLA

SLA توافق‌نامه سطح خدمات یا SLA)  Service-level agreement) به توافق و یا قراردادی در مورد سطح خدمات مورد انتظار، بین یک سرویس‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات ازیک‌طرف و فرد یا شرکتی که از این خدمات استفاده می‌کند در طرف دیگر اطلاق می‌گردد. به‌طورمعمول در  یک قرارداد SLA  سطح کیفیت خدمات و نیز سرعت رفع اشکالات احتمالی…