آلودگی هوا و ترافیک، با توجه به پیامدهای زیان‌بارش به یکی از ملموس‌ترین معضلات زیست‌محیطی تهران و چندین شهر دیگر ایران تبدیل‌شده است. آمارها نشان می‌دهد که در روزهای تشدید آلودگی هوای تهران، شمار بیماران تنفسی «تا ۶۰ درصد» افزایش می‌یابد و به‌طور متوسط موجب کاهش ۵ سال از عمر تهرانی‌ها شده است.  بر اساس همین آمارها، در اثر آلودگی هوایی...

ادامه مطلب