برچسب: ارتباطات تصویری

کاربرد ویدئوکنفرانس در بانکداری

قسمت اول: مقدمه   رقابت تنگاتنگ روزانه و انتظارات مشتریان دیگر دستگاه‌های فراوان ATM، شعبه‌های متعدد و مدرن و یا خدمات بانکداری الکترونیک مشتریان شما را خشنود نمی‌کند. مشتریان شما، هرروز انتظارات بیشتری دارند. مشتریان از شما می‌خواهند چیزی بیشتر از یک بانکدار و یا مشاور سرمایه‌گذاری باشید. آن‌ها ترجیح‌ می‌دهند تا شما همیشه در کنارشان باشید و کمک کنید...

ادامه مطلب

ویدئو کنفرانس چیست؟

ویدئو کنفرانس چیست
ویدئو کنفرانس چیست

گسترش روزافزون فناوری‌ها در کنار مشغله فروان افراد، لزوم ارتباط را بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد. همین مسافت ها و سرعت عمل‌ها باعث شده است تا دوری مسافت ها و نبود زمان با به وجود آمدن بسترهای مختلف ارتباطی، ارتباطات غیرحضوری را بنیان گذاشت. ارتباطاتی که از دود (فرستادن پیام به‌وسیله دود) آغاز شد، به نامه و تلفن و ایمیل رسید؛ این...

ادامه مطلب