قسمت اول: مقدمه

 

رقابت تنگاتنگ روزانه و انتظارات مشتریان

دیگر دستگاه‌های فراوان ATM، شعبه‌های متعدد و مدرن و یا خدمات بانکداری الکترونیک مشتریان شما را خشنود نمی‌کند. مشتریان شما، هرروز انتظارات بیشتری دارند. مشتریان از شما می‌خواهند چیزی بیشتر از یک بانکدار و یا مشاور سرمایه‌گذاری باشید. آن‌ها ترجیح‌ می‌دهند تا شما همیشه در کنارشان باشید و کمک کنید تا تصمیمات بهتری بگیرند و دارایی‌هایشان را بهتر مدیریت کنند.

رشد سازمانی را با چابکی همراه سازید

افراد زیادی در سازمان شما کار می‌کنند. شعبه‌های فراوانی دارید. هرکدام از معاونت‌های شما، ساختمان‌های متعددی در نقاط مختلف شهر و کشور دارند. نظارت بر کلیه واحدها و ایجاد یکپارچگی سازمانی، کار دشواری خواهد بود. ما به شما کمک می‌کنیم تا با حفظ سرعت رشد خود، همچنان چابک بمانید.

بانکداری ویدئویی امکان ارائه سرویس‌های بانکی را در ساعت‌های غیر اداری فراهم می‌سازد. با استفاده از این تکنولوژی می‌توان ارتباط مشتری‌ها را در هر زمان با تلرها و یا کارشناسان بانکی که در مکان‌های مختلفی مستقر هستند را برقرار نمود. از مزایای استفاده از ویدئوکنفرانس در بانکداری ویدئویی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- مشاوره بانکداری از طریق ارتباطات ویدئویی

۲- ارتباط با تلرهای بانکی از طریق شعب مجازی جهت انجام مراودات بانکی در طول مدت شبانه‌روز

۳- ارتباط مشتریان VIP با کارشناسان و یا مدیران بانکی

۴- ارتباط با تلرهاو کارشناسان بانکی از طریق دستگاه‌های موبایل

۵- ارتباط با تلرها و کارشناسان بانکی از طریق وب‌سایت بانک

۶- افزایش بهره‌وری با ارتباط بیشتر با مشتریان در طول مدت شبانه‌روز

در پست های بعدی بیشتر به بررسی کاربرد فناوری ویدئو کنفرانس در بانکداری خواهیم پرداخت.