منافع دورکاری در سازمان

فناوری ویدئو کنفرانس با ازبین بردن فواصل و استفاده بهینه از زمان یکی از بسترهای مفید و موثر برای پیاده سازی سیستم دورکاری در سازمان ها است. دورکاری به عنوان یکی از عوامل موثر در سازمان ها برای کاهش هزینه ها همیشه با مشکل ارتباطی همراه بوده است. اکنون با وجود فناوری ویدئو کنفرانس آن…

۱۰ دلیل برای استفاده از ویدئوکنفرانس

حتماً شما هم قبلاً به ایده استفاده از ویدئو کنفرانس برای ملاقات و جلسات خود فکر کرده‌اید. ما هم در شبکه ویدئوکنفرانس ایران در این خصوص بسیار برای شما گفته‌ایم. مقاله پیش رو اما از بهترین‌های این موضوع است که قصد دارد ۱۰ دلیل برای استفاده از ویدئوکنفرانس را  از زبان توسط milton  از شرکت…